Kurs XMEGA: uklad PLL (10)

|

Kurs XMEGA
Znamy już generatory RC oraz kwarcowe, opisane w poprzednich odcinkach kursu mikrokontrolerów XMEGA. Niniejsza część, podobnie jak wszystkie pozostałe o sygnałach zegarowych, będzie wykorzystywać ten sam schemat i te same pliki źródłowe. Układ demonstracyjny wykorzystuje moduł prototypowy X3-DIL64 z Leon Instruments.


Pliki do pobrania:

Układ PLL


PLL, czyli pętla synchronizacji fazy, jest przeciwieństwem preskalera i służy do zwiększania częstotliwości sygnału. Układy PLL dotychczas stosowane były w mikrokontrolerach z wyższej półki oraz w FPGA, ale w XMEGA to rozwiązanie dostępne jest we wszystkich modelach, nawet w tych najtańszych za kilka złotych!

Mamy możliwość pomnożenia częstotliwości wybranego generatora do 31 razy. Do wyboru mamy następujące generatory:
 • wbudowany RC 2 MHz
 • wbudowany RC 32 MHz, ale wstępnie podzielony przez 4, czyli 8 MHz
 • kwarcowy 0.4-16 MHz
 • zewnętrzny sygnał zegarowy

Układ PLL nie może współpracować z generatorami 32 kHz.

Zwróć uwagę, że niewłaściwie konfigurując układ PLL można mocno przetaktować mikrokontroler, co może prowadzić do jego niestabilnej pracy. Pamiętaj, że rdzeń procesora może pracować z sygnałem takującym o częstotliwości 32 MHz. Częstotliwość na wyjściu układu PLL nie powinna być niższa niż 10 MHz, ani wyższa niż 200MHz. W razie potrzeby możesz wykorzystać preskalery (widoczne na rysunku 1 w 7 części kursu (link do 7 części)), by zmniejszyć częstotliwość zegara.


Napiszemy program, który pozwala zmienić konfigurację układu PLL podczas pracy procesora. Wciskając przycisk podłączony do pinu F4 na płytce X3-DIL64 z Leon Instruments, będziemy zwiększać mnożnik PLL o 1 aż do 31, a po kolejnym wciśnięciu mnożnik ustawi się na 1, by móc go znów zwiększać. Jako źródło sygnału wykorzystany generator 2 MHz, a częstotliwości uzyskane dzięki PLL będą sięgać nawet 62 MHz, co daleko przekracza dopuszczalny limit! Zmiany sygnału zegarowego będziemy obserwować dzięki mrugającej diodzie, a dodatkową informacją będzie wyświetlenie częstotliwości na wyświetlaczu LCD.

Prześledźmy, co dzieje się w funkcji OscPLL. Pierwszym krokiem jest uruchomienie generatora, który będzie źródłem sygnału dla PLL i ustawienie go jako źródła. Trzeba w tym momencie wyraźnie zaznaczyć, że nie można zmieniać konfiguracji układu PLL podczas, gdy jest on uruchomiony, a tym bardziej kiedy jest źródłem sygnału zegarowego.
 
void OscPLL(uint8_t pllfactor) {
  
  // uruchomienie generatora 2MHz i ustawienie go jako źródła zegara
  OSC.CTRL      =  OSC_RC2MEN_bm;      // włączenie oscylatora 2MHz
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MRDY_bm));      // czekanie na ustabilizowanie się generatora
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;       // odblokowanie zmiany źródła zegarowego
  CLK.CTRL      =  CLK_SCLKSEL_RC2M_gc;   // zmiana źródła sygnału zegarowego na RC 2MHz
 
Następnie, możemy przystąpić do konfiguracji układu PLL. Jednak jeśli jest on już włączony, to koniecznie musimy go najpierw wyłączyć. W przeciwnym razie próba zmiany konfiguracji będzie nieskuteczna. Kluczowy w tym fragmencie jest rejestr OSC.PLLCTRL, którego opis przedstawiono na rysunku 2. Ustawić w nim musimy źródło sygnału, współczynnik mnożący (zmienna pllfactor jest argumentem funkcji OscPLL), a opcjonalnie możemy częstotliwość sygnału wyjściowego podzielić przez dwa.
 
  // wyłączenie PLL
  OSC.CTRL     &=  ~OSC_PLLEN_bm;
      
  // konfiguracja PLL
  OSC.PLLCTRL    =  OSC_PLLSRC_RC2M_gc |   // wybór RC 2MHz jako źródło sygnału dla PLL
              pllfactor;        // mnożnik częstotliwości (od 1 do 31)
            
  // uruchomienie PLL
  OSC.CTRL      =  OSC_PLLEN_bm;       // włączenie układu PLL


Podobnie jak w przypadku innych generatorów, poczekać musimy aż sygnał zegarowy się ustabilizuje, poprzez sprawdzanie czy już został ustawiony odpowiedni bit w rejestrze statusowym. Dopiero wtedy możemy przełączyć źródło sygnału taktującego mikrokontroler.
 
  // czekanie na ustabilizowanie się generatora      
  while(!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));

  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;       // odblokowanie zmiany źródła sygnału
  CLK.CTRL      =  CLK_SCLKSEL_PLL_gc;    // wybór źródła sygnału zegarowego PLL
 
Układ PLL może stracić synchronizację fazy, jeśli sygnał zegarowy będzie zbyt wolny, zbyt szybki lub z jakiegoś powodu będzie niestabilny. Na szczęście mikrokontrolery XMEGA mają możliwość monitorowania układu PLL, podobnie jak w przypadku generatora kwarcowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, automatycznie uruchomi się wbudowany generator 2 MHz oraz zostanie wygenerowane przerwanie OSC_OSCF_vect.
 
  // układ nadzorujący PLL
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;       // odblokowanie modyfikacji ważnych rejestrów 
  OSC.XOSCFAIL    =  OSC_PLLFDEN_bm;      // włączenie układu detekcji błędu
 
Podczas niniejszych ćwiczeń przetaktowaliśmy rdzeń procesora prawie dwukrotnie. Zgodnie z danymi firmy Atmel, układ powinien być taktowany w zakresie od 10 MHz (minimalna częstotliwość wyjściowa PLL) do 32 MHz (maksymalna częstotliwość rdzenia). Ciekawy jestem, czy czytelnicy zauważyli jakieś nieprawidłowości w działaniu mikrokontrolera poza tym zakresem. W moim przypadku wszystko działało bez zarzutu. Mimo to, w normalnych zastosowaniach nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnych zakresów podanych przez producenta układu!

Oto kod całego programu, demonstrującego możliwości układu generowania i dystrybucji sygnałów zegarowych, który tworzyliśmy od 7 części kursu do części 10.
 
#define F_CPU 62000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "hd44780.h"

void Osc2MHz(void) {
  OSC.CTRL     =  OSC_RC2MEN_bm;        // włączenie oscylatora 2MHz
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MRDY_bm));       // czekanie na ustabilizowanie się generatora
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;        // odblokowanie zmiany źródła sygnału 
  CLK.CTRL     =  CLK_SCLKSEL_RC2M_gc;     // zmiana źródła sygnału zegarowego na RC 2MHz
  LcdClear();                     // czyszczenie wyświetlacza
  Lcd("RC 2MHz");                   // komunikat o uruchomieniu generatora
}

void Osc32MHz(void) {
  OSC.CTRL     =  OSC_RC32MEN_bm;       // włączenie oscylatora 32MHz
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));       // czekanie na ustabilizowanie się generatora
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;        // odblokowanie zmiany źródła sygnału 
  CLK.CTRL     =  CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;    // zmiana źródła sygnału zegarowego na RC 32MHz
  LcdClear();                     // czyszczenie wyświetlacza
  Lcd("RC 32MHz");                  // komunikat o uruchomieniu generatora
}

void OscXtal(void) {
    
  // konfiguracja generatora kwarcowego    
  OSC.XOSCCTRL   =  OSC_FRQRANGE_12TO16_gc |   // wybór kwarcu od 12 do 16 MHZ
              OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc; // czas na uruchomienie generatora
  OSC.CTRL     =  OSC_XOSCEN_bm;        // uruchomienie generatora kwarcowego
  
  // czekanie na ustabilizowanie się generatora
  for(uint8_t i=0; i<255; i++) {            
    if(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm) {
      CPU_CCP    =  CCP_IOREG_gc;      // odblokowanie zmiany źródła sygnału 
      CLK.CTRL    =  CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;  // wybór źródła sygnału na XTAL 16MHz
      LcdClear();                 // czyszczenie wyświetlacza
      Lcd("XTAL");                // komunikat o uruchomieniu generatora
      
      // układ nadzorujący kwarc
      CPU_CCP    =  CCP_IOREG_gc;      // odblokowanie modyfikacji ważnych rejestrów 
      OSC.XOSCFAIL  =  OSC_XOSCFDEN_bm;    // włączenie układu detekcji błędu sygnału 
      return;                   // wyjście z funkcji gdy generator działa
    }
    _delay_us(10);
  }   
  
  // komunikat w przypadku braku uruchomienia generatora kwarcowego
  LcdClear();
  Lcd("Brak XTAL");
}

void OscPLL(uint8_t pllfactor) {
  
  // uruchomienie generatora 2MHz i ustawienie go jako źródła zegara
  OSC.CTRL     =  OSC_RC2MEN_bm;        // włączenie oscylatora 2MHz
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MRDY_bm));       // czekanie na ustabilizowanie się generatora
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;        // odblokowanie zmiany źródła sygnału 
  CLK.CTRL     =  CLK_SCLKSEL_RC2M_gc;     // zmiana źródła sygnału zegarowego na RC 2MHz
  
  // wyłączenie PLL
  OSC.CTRL     &=  ~OSC_PLLEN_bm;
      
  // konfiguracja PLL
  OSC.PLLCTRL    =  OSC_PLLSRC_RC2M_gc |     // wybór RC 2MHz jako źródło sygnału dla PLL
              pllfactor;          // mnożnik częstotliwości (od 1 do 31)
            
  // uruchomienie PLL
  OSC.CTRL     =  OSC_PLLEN_bm;        // włączenie układu PLL
  
  // czekanie na ustabilizowanie się generatora      
  while(!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));

  // przełączenie źródła sygnału zegarowego
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;        // odblokowanie zmiany źródła sygnału 
  CLK.CTRL     =  CLK_SCLKSEL_PLL_gc;     // wybór źródła sygnału zegarowego PLL
      
  // układ nadzorujący PLL
  CPU_CCP      =  CCP_IOREG_gc;        // odblokowanie modyfikacji ważnych rejestrów 
  OSC.XOSCFAIL   =  OSC_PLLFDEN_bm;       // włączenie układu detekcji błędu sygnału
  
  // wyświetlenie komunikatu
  LcdClear();
  Lcd("PLL ");
  LcdDec(pllfactor*2);                // *2 bo generator RC ma 2MHz
  Lcd("MHz");
}

int main(void) {
  
  // zmienna
  uint8_t pll = 4;
  
  // diody
  PORTE.DIR     =  PIN0_bm;           // dioda LED
          
  // przyciski
  PORTA.DIRCLR   =  PIN0_bm;           // przycisk - RC 2MHz
  PORTA.PIN0CTRL  =  PORT_OPC_PULLUP_gc;     // podciągnięcie do zasilania
  PORTE.DIRCLR   =  PIN5_bm;           // przycisk FLIP - RC 32MHz
  PORTE.PIN5CTRL  =  PORT_OPC_PULLUP_gc;     // podciągnięcie do zasilania
  PORTE.DIRCLR   =  PIN6_bm;           // przycisk - XTAL
  PORTE.PIN6CTRL  =  PORT_OPC_PULLUP_gc;     // podciągnięcie do zasilania
  PORTF.DIRCLR   =  PIN4_bm;           // przycisk - PLL
  PORTF.PIN4CTRL  =  PORT_OPC_PULLUP_gc;     // podciągnięcie do zasilania
  
  // wyświetlacz LCD
  LcdInit();
  
  // komunikat o źródłe sygnału zegarowego
  LcdClear();
  Lcd("RC 2MHz");
  
  // włączenie przerwań
  sei();
  
  while(1) {
    PORTE.OUTTGL =  PIN0_bm;
    _delay_ms(50);
    
    if(!(PORTA.IN & PIN0_bm)) Osc2MHz();
    if(!(PORTE.IN & PIN5_bm)) Osc32MHz();
    if(!(PORTE.IN & PIN6_bm)) OscXtal();
    if(!(PORTF.IN & PIN4_bm)) {  
      pll++;                   // zwiększ zmienną pll
      if(pll > 31) pll = 1;            // jeśli pll większe od 31 to ustaw na 1
      OscPLL(pll);                // funkcja konfigurująca PLL
    }
  }
}

ISR(OSC_OSCF_vect) {                  // przerwanie w razie awarii oscylatora
  OSC.XOSCFAIL   |=  OSC_XOSCFDIF_bm;       // kasowanie flagi przerwania
  LcdClear();
  Lcd("Awaria!");  
}
 
Temat generatorów sygnału zegarowego w mikrokontrolerach XMEGA zajął aż cztery odcinki, to jednak nie wyczerpują one tematu. Oprócz tego mamy do dyspozycji jeszcze:
 • układ synchronizujący DFLL
 • zegar czasu rzeczywistego RTC
 • generatory energooszczędne
 • generator sygnału zegarowego do USB
 • kalibrację generatorów

Te możliwości zostały opisane w książce Tomasza Francuza AVR. Praktyczne projekty którą szczerze polecam.
Kurs XMEGA:Moduły prototypowe:

13 komentarze :

ursmar pisze...

W jakim programie powstał schemat?

Dominik Leon Bieczyński pisze...

W Excelu :)

ursmar pisze...

No te bloczki kolorowe tak mi właśnie znajomo wyglądały ;)

Dominik Leon Bieczyński pisze...

Rysunku do tych artykułów też powstawały w Excelu :)
http://www.leon-instruments.pl/2013/03/verilog-pwm-z-korekcja-fazy.html
http://leon-instruments.blogspot.com/2013/09/wzmacniacze-operacyjne.html

Cegła pisze...

Ciekawostka:
W xmega64A3 w dokumentacji także jest wektor przerwania "OSCF_INT_vect" jednakże w pliku rejestrów iox64a3.h jest "OSC_XOSCF_vect" jako ten właśnie wektor 1.
Tak jak by ktoś szukał :)

doman pisze...

Dlaczego ostatni zdefiniowany plik naglowkowy .h jest w "" a nie <> ?

doman pisze...

Dlaczego ostatni .h jest w "" a nie <> ?

Dominik Leon Bieczyński pisze...

Bo to jest biblioteka lokalna a nie globalna

Łukasz Jeleń pisze...

Witam.
Mam problem ze skonfigurowaniem PLL. Wywołanie funkcji:
http://pastebin.com/cn0e92dG
kręci moją ATXmega16D4-AU do 40 MHz zamiast 32MHz (sprawdzałem na timerze i używając delay, oba sposoby wykazując 40MHz).
Gdy jako sygnał zegarowy ustawię rezonator kwarcowy dostaję ładne 16MHz, czyli coś źle robię z PLL.
PLL taktowany z 16MHz rezonatora, mnoży zegagar x8, później preskalery B i C dzielą zegar każdy przez dwa, co powinno dać 32MHz
Mógłby mi Pan powiedzieć co jest nie tak?
Dziękuję.

Dominik Leon Bieczyński pisze...

W jaki sposób dokładniej mierzysz częstotliwość zegara?

Łukasz Jeleń pisze...

Wiem, że linkowanie do obcego forum nie jest ładne, ale proszę najwyżej tego nie dodawać do komentarzy.
http://forum.atnel.pl/topic10829.html
Wie może pan dlaczego |= nie jest równoznaczne z =, jeżeli wg. noty initial value rejestru OSC_PLLCTRL to 0? Proszę o maila. deerjelen@gmail.com. Ew mógłbym podesłać disassembly obu funkcji.

Dominik Leon Bieczyński pisze...

Trudno powiedzieć. Najprawdopodobniej coś już było wpisane do OSC_PLLCTRL i użycie operatora |= nadpisało nową wartość na starą i w ten sposób możliwe, że PLL dostawał nie ten sygnał co trzeba. Zdecydowanie odradzam stosowanie operatorów |= oraz &= wszędzie jak leci, bo można się na tym nieźle przejechać. Tylko operator = daje pewność, że odpowiednie bity zostaną ustawione lub wyzerowane (a poza tym = działa szybciej i zajmuje mniej pamięci niż |=)

Rafał pisze...

Witam. W książce "AVR Praktyczne projekty" i w tym artykule pisze Pan, że do poprawnej pracy PLL, czętotliwość wyjściowa zegara musi wynosić co najmniej 10 MHz. Mógłby Pan podać źródło tej informacji bo szukałem w nocie PDF mojego procesora (ATXmega128A1U" oraz w dokumentacji AVR:1003 i nie udało mi sie na to trafić. Rozumiem przez to, że dla wewnętrznego oscylatora RC 2 MHz i PLL = 4 nie uda się uzyskać 8 MHz bo coś będzie się "krzaczyć"?
Pozdrawiam

Prześlij komentarz

Skomentuj!

Sklep Leon Instruments